Kolera ve Veba Salgını Döneminde Kullanılan Hastane: Kız Kulesi

143

Kız Kulesi, binlerce yıl öncesine sahip tarihi olan, İstanbul Boğazı’nın adeta incilerinden biri. Bu zamana kadar pek çok farklı görev için kullanılan kız kulesi, tarihin akışı içerisinde ticari gemilerden vergi toplayabilmek için, savunma amaçlı olarak, radyo istasyonu göreviyle ve fener göreviyle kullanıldı. Bunlar arasında en ilginci ise kız kulesinin bir hastane olarak kullanılması idi.

Dünya, tıpkı şu an olduğu gibi daha önce de pek çok salgın hastalıkla mücadele etti. Örneğin 1830 – 1831 Kolera salgını büyük bir felaketti. Salgının şehre yayılmaması için denizin ortasında yer alan Kız Kulesi bir hastane olarak hizmet verdi. Hastaneye dönüştürülen kule, hastaların bir kısmının tedavi merkezi oldu ve şehre hastalığın daha fazla yayılmasının önüne böylece geçilebildi.

Kız kulesinin tek hastane olarak kullanıldığı salgın kolera da değildi. Çünkü 1830’larda ortaya çıkan Kolera salgınının ardından ülkeyi 1836 yılında bu kez veba salgını felaketi bekliyordu. Veba salgını, 20 – 30 bin kişinin ölmesine neden olmuştu. Veba salgını zamanında da yine kız kulesi karantina merkezi olarak kullanılmaktaydı. Kız kulesinin tarihte bazen hapishane olarak da kullanıldığı bilinmektedir.
Bir cevap yazın

Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür edin veya yorum yazın.

E-postanız herkese açık olarak paylaşılmaz. İsim ve e-posta bilgisi girmek zorunlu değildir. Yazdığınız yorum ilk etapta onay aşamasına gireceğinden hemen görünmez.