Koronavirüsünün Yaşa Göre Ölüm Oranları Paylaşıldı

43

Worldometer kaynağında yer verilen verilere göre koronavirüse yakalanan yaş gruplarının tüm vakalar içerisindeki ölüm oranları şu şekilde;

80 yaş ve üstü, %14,8
70-79 yaş arası, %8
60-69 yaş arası, %3,6
50-59 yaş arası, %1,3
Diğer yaş gruplarında ise %1’in altında.

Bu rakamlara göre 80 yaş üzerinde olup korona hastalığına yakalanan hastaların yüzde 14,8’i vefat etti. 70 – 79 yaş aralığındaki hastalarda ölüm oranı yüzde 8’e düşüyor. Ülkemizde de büyük risk grubu olarak görülen 60 – 69 yaş aralığında ölüm oranı ise yüzde 3,6 seviyesinde olduğu görülüyor. Bu durum koronavirüsünün özellikle 80 yaş ve üzerindeki hastalarda daha ölümcül olduğunu ortaya koyuyor. Ancak devreye çeşitli kronik rahatsızlıklar ve kötü alışkanlıklar da girdiği zaman hastanın koronavirüsünü yenmesi biraz daha zorlaşıyor.

BBC tarafından sunulan verilere göre ise 65 yaşın altındaki kişiler toplam Covid-19 vakalarının üçte ikisini oluşturmakta olup yoğun bakıma alınanların ise yarısını oluşturmakta. Bu veri 65 yaşın altında olup çok sayıda korona salgını hastasının olduğunu göstermekte.

İspanya tarafından 18 bin hastadan yola çıkarak hazırlanan rapora göre ise hastaneye yatanların üçte biri 60 yaşın altında. Bu durum 60 yaşın altında olup hastaneye yatmak zorunda kalan çok sayıda hastanın da olduğunu gözler önüne sermekte. Dolayısıyla yalnızca yukarıda Worldometer kaynağı tarafından sunulan veriler ışığında 50 – 59 yaş aralığında ölüm oranlarının çok düşük olmasının hastalığı ağır geçirmeyecekleri anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.
Bir cevap yazın

Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür edin veya yorum yazın.

E-postanız herkese açık olarak paylaşılmaz. İsim ve e-posta bilgisi girmek zorunlu değildir. Yazdığınız yorum ilk etapta onay aşamasına gireceğinden hemen görünmez.