Türkiye’de İnternetten Alışveriş Yapma Kültürü Yaygınlaştı

36

İnternetten alışveriş günümüzde giderek daha yaygın bir hale geldi ve ülkemizde de eskisine nazaran yoğun bir artış gözlemleniyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde 2020 yılı içerisinde internet kullanım oranı yüzde 79 seviyesine çıktı. Aynı zamanda internet üzerinden alışveriş yapmak yaygınlaştı.

TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu’nca yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020’nin sonuçları yayınlandı ve sonuçlara göre 16 – 74 yaş grubunda olan vatandaşların internet kullanım oranı yüzde 79 seviyesine çıktı. Bu oran 2019 yılında yüzde 75,3 seviyesinde olup bu yıl ciddi bir artışın gözlemlenmesi dikkat çekti.

Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı ise yüzde 90,7 oldu. Böylece Türkiye’de her 10 evden 9’unda internet bulunuyor. Bu oranda da artış olduğunu belirtmek mümkün çünkü 2019 yılında yüzde 88.3 seviyesindeydi.

Asıl ilgi çekici olan nokta ise internetten kişisel kullanım amacıyla mal satın alınma sayısının çok artmış olması. 16- 74 yaş grubundaki bireyler üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre 2019 yılındaki internetten alışveriş oranı yüzde 34,1 iken bu yıl yüz de 36,5’e çıktı. Bu durumda Türkiye’de her 10 kişiden neredeyse 4’ü internet üzerinden alışveriş yapıyor.

İnternet kullanımı ve internetten hizmet veya ürün satın almaya yönelik 2019 yılına göre yaşanan artışın altında yatan bir başka sebebin de korona virüsü olduğu düşünülüyor çünkü bu yıl insanlar virüs nedeniyle vakitlerinin büyük çoğunu evlerinde geçirmek durumunda kaldı ve dışarıdan alışveriş yapmayı güvenli bulmadılar.
Bir cevap yazın

Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür edin veya yorum yazın.

E-postanız herkese açık olarak paylaşılmaz. İsim ve e-posta bilgisi girmek zorunlu değildir. Yazdığınız yorum ilk etapta onay aşamasına gireceğinden hemen görünmez.